DOBRE ŻYCIE

„Dobre życie” – prowadzenie programów wsparcia obejmujących usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Grupę docelową stanowi 50 os. bezdomnych uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.