MOBILNY PUNKT PORADNICTWA (MPP)

Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP) – autobus, w którym osobom bezdomnym streetworkerzy udzielają doraźnej i interwencyjnej pomocy. Podróżując MPP można dotrzeć do schronisk, noclegowni, jadłodajni, ogrzewalni, punktów pomocy medycznej oraz łaźni. W MPP zapewniamy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością korzystanie z różnych form aktywnego poradnictwa, informacji, pomocy interwencyjnej i wsparcia, tak aby skutecznie mogli przezwyciężać sytuacje kryzysowe. W trakcie podróży osoby korzystające z MPP mogą napić się ciepłego napoju oraz dotrzeć do wybranych miejsc wsparcia. Autobus realizuje bezpłatne kursy od 12 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., przez siedem dni w tygodniu (również w dni świąteczne), w godzinach 7.00 – 13.00 oraz 17.00 – 22.00. Odpowiednio przygotowany i oznaczony jako MPP autobus będzie kursował między przystankami według rozkładu jazdy, który jest również wywieszony na przystankach autobusowych. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Koło Warszawa – Praga Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we współpracy z Urzędem m.st. Warszaw