Zadanie z zakresu przeciwdziałania bezdomności pt. „Zwrotnica”

Głównym celem zadania jest rozwój dostępności i efektywności specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych.

W  projekcie  centrum działań stanowi usługa streetworkingu, która jest metodą pracy skierowanej do osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej, przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych m.st. Warszawy.

W ramach projektu:

  • Świadczymy usługi streetworkingu dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych m.st. Warszawy.
  • Opracowujemy Informator zawierający wykaz  instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.
  • Prowadzimy Punktu Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
  • Przekazujemy paczki tzw. „pakiet wsparcia” tj.  żywność (chleb, konserwy, wędlina, ser itp.), niezbędne środki higieniczne, środki chemiczne, odzież, obuwie, jednorazowe bilety komunikacji miejskiej etc.
  • Zapewniamy pomoc prawnika, psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego.
  • Organizujemy Wieczerzę Wigilijną dla osób bezdomnych.

Projekt „Zadanie z zakresu przeciwdziałania bezdomności pt. „Zwrotnica” został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany do 31 grudnia 2017 roku.