Wizyta studyjna przedstawicieli Caritas Sozial- und Rückkehrberatung z Wiednia

Dzisiaj, w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga gościliśmy z wizytą studyjną przedstawicieli Caritas Sozial- und Rückkehrberatung z Wiednia.

Oddział Caritas Sozial- und Rückkehrberatung na co dzień pracuje z osobami bezdomnymi, którzy przybyli do Wiednia z innych krajów europejskich. Wśród tych osób są również nasi rodacy.

Spotkanie, z ramienia TPBA Koło Warszawa – Praga, prowadziła Pani Aleksandra Kupczyk, która przedstawiła profil działalności Koła oraz omówiła realizowane przez Koło projekty dotyczące przeciwdziałania wkluczeniom społecznym oraz podniesieniu jakości wykonywanych zadań w zakresie bezdomności.

Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń, promowanie nowych działań, sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości, a być może będzie nawet początkiem wzajemnej współpracy.