ZWROTNICA II

ZWROTNICA II – usługa streetworkingu stanowiąca metodę pracy skierowanej do osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej i/lub przebywających w tak zwanych miejscach niemieszkalnych na terenie m.st. Warszawy.

 

Projekt „ZWROTNICA II” został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany do 31 grudnia 2018 roku.