Kim Jesteśmy 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie – jest
katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 roku. Posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego. Pomaga bezdomnym mężczyznom,
kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin
ubogich, osobom starszym.

Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Warszawskie jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim w duchu
przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. Istotą tego działania jest
odbudowa godności człowieka. Godność tą staramy się przywracać nie
tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale
przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego – przez
doświadczanie miłości…

Czytaj Dalej >>>

Aktulności  

Nasze Placówki  

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401