ŁAŃCUCH – program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych osób w kryzysie bezdomności

CEL:
Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych oraz wzmocnienie kompetencji i umiejętności kadry placówek w zakresie pracy z uzależnionymi osobami bezdomnymi.

ODBIORCY:
Dorosłe osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:
03.01.2019-31.12.2019

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401