Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

CEL:
Zapewnienie opieki i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz doświadczającym przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, które mieszkają na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ODBIORCY:
Mieszkańcy Powiatu Warszawskiego Zachodniego – kobiety w ciąży, matki z małoletnimi dziećmi

CZAS TRWANIA:
01.01.2020 – 31.12.2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401