Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – w formie ogniska wychowawczego, pod nazwą: Placówki wsparcia dziennego w Izabelinie

CEL:
Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej; troska o integralny rozwój młodego człowieka; wsparcie wychowawczej roi rodziny.

ODBIORCY:
Dzieci i młodzież z terenu Gminy Izabelin i gmin ościennych.

CZAS TRWANIA:
01.01.2020 – 31.12.2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Izabelin

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401