Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowego oraz działań streetworkerskich w środowisku osób bezdomnych


CEL:
Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, polegająca na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej

ODBIORCY:
Dorosłe osoby bezdomne z terenu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:
01.12.2018 – 30.11.2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401