Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Działanie 3:  tworzenie i realizacja usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej

Czas trwania: 17.10.2022-31.12.2022

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401