Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie 3 – tworzenie i realizacja usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej.

Cel: Podniesienie efektywności instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności poprzez prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących wobec osób w kryzysie bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi, które zapewniają im stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe, zdrowienie i dobrostan psychiczny i fizyczny oraz integrację społeczną.

Odbiorcy: Osoby długotrwale i chronicznie doświadczające kryzysu bezdomności z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnione od alkoholu/innych środków psychoaktywnych.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401