Bank Dobrych Serc Dom Samotnej Matki w Laskach

#BANK DOBRYCH SERC DOM SAMOTNEJ MATKI W LASKACH

 

CEL:
Zakup mebli kuchennych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wykonania remontu schodów wejściowych do budynku

 

ODBIORCY:
Mieszkańcy Domu Samotnej Matki w Laskach

 

CZAS TRWANIA:
04.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Fundacja PKO Banku Polskiego

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401