Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Bezdomność jest jednym z najbardziej trudnych doświadczeń w życiu człowieka. Różne są okoliczności i uwarunkowania, wiemy jednak, że przed samym lękiem czy bezradnością stoi to co najgorsze – samotność. Oferujemy takim osobom pełne wsparcie socjalno-bytowe i profesjonalną pomoc pedagogiczno-terapeutyczną. Codziennie pomagamy naszym podopiecznym rozwiązywać problemy readaptacyjne, które wpłyną na ich dalsze życie. Nasze wsparcie zawsze bazuje na doświadczeniu specjalistów z tej dziedziny, którzy mają odpowiednie podejście i zaplecze w udzielaniu pomocy Bezdomnym. Jeżeli istnieje taka potrzeba wspieramy i motywujemy osoby uzależnione, czy taki, które straciły kontakt z bliskimi. Dodatkowo współpracujemy z organizacjami i placówkami, które znają problem bezdomności i również służą pomocą.

 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY
1. Udzielanie pomocy w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie schronienia, wyżywienia, odzieży, obuwia, podstawowych środków czystości.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i rodzinnych:
– pomoc w pisaniu podań, załatwianiu spraw administracyjnych,
– udzielanie porad prawnych,
– pomoc w poszukiwaniu pracy

3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia:
– rozmowy indywidualne, spotkania grupowe
– współpraca z placówkami leczenia odwykowego

4. Działania terapeutyczno- resocjalizacyjne :
– terapia indywidualna
– grupa wsparcia

5. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb religijnych i duchowych
– uczestnictwo we Mszy Świętej i nabożeństwach
– uczestnictwo w uroczystościach religijnych

ZASADY PRZYJĘCIA
Warunkiem przyjęcia do naszej placówki jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Schronisko dysponuje 22 miejscami dla mężczyzn.

Adres
ul. Knyszyńska 1
03-647 Warszawa

Kierownik schroniska

Aleksandra Kupczyk – Frączek
Tel.: (22) 679-07-03
Tel.: 536 – 388 – 949
e-mail: aleksandra.kupczyk-fraczek@tpba.pl

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401