O NAS

 

Koło Warszawa – Praga Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta działa na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu patrona, św. Brata Alberta.

Statut Towarzystwa Pomocy im św Brata Alberta

Główna siedziba Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta mieści się we Wrocławiu. http://www.bratalbert.org