Dom Samotnej Matki   

Główną misją naszego Domu jest OCHRONA ŻYCIA. Kobiety w stanie błogosławionym oraz matki wraz ze swoimi dziećmi mają zapewnione mieszkanie z wyżywieniem, opiekę medyczną, wsparcie i pomoc psychologiczną oraz duchową, jak również otwarte serce Wychowawców. Sytuacje w życiu są różne i czasami osoby potrzebujące nie mają żadnego wpływu na koleje, które przyniesie Im los. Kobiety i dzieci w takich przypadkach często są bezbronne i strach nie pozwala na racjonalne działanie. Właśnie dlatego my Im pomagamy zaczynając od podstawowych potrzeb jak dach na głową i jedzenie. Wspieramy w załatwianiu spraw prawnych czy urzędowych, mobilizujemy osoby uzależnione do rozpoczęcia terapii, bo OCHRONA ŻYCIA jest najważniejsza. Dzięki zaangażowaniu Wychowawców przyjęte u nas kobiety zyskują poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, a na twarze ich dzieci powraca uśmiech.

 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

1. Udzielanie pomocy w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie schronienia, wyżywienia, odzieży, obuwia, podstawowych środków czystości.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i rodzinnych:
– pomoc w pisaniu podań, pozwów sądowych, załatwianiu spraw administracyjnych,
– udzielanie porad prawnych,
– pomoc w uzyskiwaniu zasiłków i innych świadczeń, miejsc w domach pomocy społecznej oraz mieszkań,
– pomoc w poszukiwaniu pracy

3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia:
– rozmowy indywidualne, spotkania grupowe
– współpraca z placówkami leczenia odwykowego
– współpraca z klubami abstynenta

4. Działania terapeutyczno- resocjalizacyjne:
– terapia indywidualna
– grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
– zajęcia dla matek i dzieci (korygowanie postaw rodzicielskich)
– grupa wsparcia dla kobiet, które są w trakcie usamodzielnienia
– rozwijanie różnych form aktywności oraz umiejętności estetyki otoczenia i wyglądu osobistego
– zajęcia integrujące : spotkania świąteczne, imprezy okazjonalne

5. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb religijnych i duchowych
– uczestnictwo we Mszy Świętej i nabożeństwach
– uczestnictwo w uroczystościach religijnych

ZASADY PRZYJĘCIA
Warunkiem przyjęcia do naszej placówki jest otrzymanie decyzji na pobyt wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim. Dom Samotnej Matki w Laskach prowadzenia, domu zapewnia w ramach interwencji kryzysowej pomoc i schronienie dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będących mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Adres
ul. Brzozowa 37
05-080 Laski
(Gmina – Izabelin)

Kierownik DSM
Aleksandra Kupczyk-Frączek

tel.: 536-388-949
e-mail: aleksandra.kupczyk-fraczek@tpba.pl

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401