Kim Jesteśmy

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie – jest katolicką organizacją dobroczynną działającą od 1981 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomaga bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, osobom starszym.

Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą staramy się przywracać nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego – przez doświadczanie miłości i wspólnoty, odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Swoją misję zawierzamy Opatrzności Bożej, z przekonaniem, że to, co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga; wiara w działanie Opatrzności i wstawiennictwo św. Brata Alberta jest podstawą naszej
służby ubogim. Towarzystwo w swej pracy skupia się na najbardziej opuszczonych – przede wszystkim na bezdomnych i bez środków do życia. Spośród szerokiej rzeszy potrzebujących zwracamy uwagę na tych, którzy w
obiegowym odczuciu sami wybrali swój los, sami sobie są winni – widzimy w nich naszych braci oczekujących pomocy. Tak jak Chrystus, który mówił: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mk 2,17) Towarzystwo chce być razem z odtrąconymi i potępionymi, bowiem radość z jednej odnalezionej owcy jest większa niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały (por.: Mt 18,12).

W swoich działaniach Towarzystwo uważa też za konieczne odwołanie się do wartości ogólnoludzkich – postulatu o niezbywalnej godności człowieka, który funkcjonuje w większości religii i systemów światopoglądowych.
Poniżenie godności w jakimkolwiek człowieku, ubliża godności wszystkich; chcemy się temu przeciwstawić walcząc o człowieka najbardziej poniżonego.

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie
KRS: 0000769401