POMAGAJ Z NAMI

DLACZEGO?
Być bezdomnym –
spróbuj wyobrazić sobie
jak to jest
nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
nie masz już dokąd pójść …

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Możesz im pomóc wspierając działania naszego Koła.

Nasze placówki są punktem oparcia dla ludzi w dramatycznej sytuacji:
– matek z dziećmi maltretowanych przez mężów,
– opuszczających więzienie, domy dziecka,
– chorych, niedołężnych, niechcianych przez rodziny.

Prowadzimy schronisko dla mężczyzn; dom dla matek z dziećmi; ognisko dziecięco-młodzieżowe.
Dotacje władz pokrywają połowę kosztów ich utrzymania – bez ofiarności społeczeństwa nie mogłyby istnieć.
„Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo, to mało”. Ta właśnie dewiza przyświeca działającemu od 1981 roku Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta.

JAK?
– ofiarując żywność – nabiał, wędliny; środki czystości, środki higieny
– wpłacając darowiznę na konto Koła Warszawa-Praga – 29 1020 1026 0000 1602 0178 8504
– przekazując 1% podatku PIT – KRS: 0000769401
– ofiarując swój czas i umiejętności jako wolontariusz

DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM

Zaprocentuj! Przekaż swój 1% podatku na działalność statutową

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga
KRS: 0000769401